ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

“Integrated REgional action plan For innovative, sustainable and lOw caRbon Mobility” («Ολοκληρωμένο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για Καινοτόμα, Βιώσιμη και Περιβαλλοντικά Φιλική Κινητικότητα»)

Περίληψη έργου: Το Βιώσιμο Αστικό Σχέδιο Κινητικότητας (SUMP) είναι μια νέα ιδέα με υψηλές δυνατότητες βελτίωσης των πολιτικών για μια οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Μέχρι τώρα, παρά την ύπαρξη πολλών μελετών, κειμένων αναφοράς και μιας σειράς ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός πόλεων έχει υιοθετήσει το SUMP. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως στη γνώση, τα τεχνικά και κανονιστικά όρια μαζί με τη χαμηλή χρηματοδότηση από την τοπική διοίκηση. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και φορείς από την Ιταλία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία αποφάσισαν να συνεργαστούν στο πεδίο της Βιώσιμης Κινητικότητας μέσα από το πρόγραμμα REFORM.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να βελτιώσει, μέσω μιας αμοιβαίας διαδικασίας εκμάθησης, τις πολιτικές που διέπουν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση και τη διάχυση του SUMP, ως κύριο όργανο προγραμματισμού που θέτει ως στόχο τη μετάβαση σε ένα σχέδιο χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η νέα προσέγγιση του REFORM βασίζεται στο ρόλο – κλειδί των Περιφερειών, οι οποίες μπορούν να πυροδοτήσουν τη διαδικασία ανάπτυξης του SUMP ενισχύοντας το ποσοστό υιοθέτησής του από τις πόλεις που θέτουν ένα κατάλληλο πλαίσιο στρατηγικής, ικανό να υπερνικήσει το υπάρχον όριο. Μία ισχυρή ανταλλαγή εμπειριών θα τεθεί σε ισχύ ώστε να παραχθεί μία μεγάλη διαπεριφερειακή διαδικασία εκμάθησης, περιλαμβάνοντας, στα διαφορετικά στάδια, τους βασικούς ενδιαφερόμενους. Θα μελετηθούν 4 εργαλεία πολιτικής και θα προετοιμαστούν 4 Σχέδια Δράσης. Στο τέλος του προγράμματος, προσδοκάτε ότι σχεδόν το 66% των πόλεων μέσα στις Συνεργαζόμενες Περιφέρειες θα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία υιοθέτησης του SUMP. Θα αναλυθούν, επίσης, οι δυνατότητες εφαρμογής τεχνολογιών ICT κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του SUMP, συλλογής δεδομένων υποστήριξης και της συντήρησης. Το REFORM έχει ήδη ορίσει μία Επικοινωνιακή Στρατηγική η οποία θα συμβάλλει στην πραγματοποίηση των στόχων του προγράμματος και στην ενημέρωση του ευρύ κοινού σχετικά με τα κύρια αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ…

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 198, ΤΚ 54655
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+30 2313 319790    +30 2313 319705
+30 2313 319295    +30 6945 493707

eer@pkm.gov.gr

1 + 13 =