ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

Ηλεκτρονική Υπηρεσία για Συμβουλευτική στην Πολιτική Έξυπνης Εξειδίκευσης ONLINE Platform for Smart Specialisation Policy Advice

Πρόγραμμα: HORIZON 2020 – The EU FRAMEWORK Programme for Research and Innovation.

Τίτλος έργου: ONLINE–S3

Ηλεκτρονική Υπηρεσία για Συμβουλευτική στην Πολιτική Έξυπνης Εξειδίκευσης ONLINE Platform for Smart Specialisation Policy Advice

AκρωνύμιοONLINES3

Θεματικό πεδίο ενδιαφέροντος Έξυπνη εξειδίκευση

Περίληψη έργουΤο έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας «ηλεκτρονικής πολιτικής» η οποία εμπλουτισμένη με μια εργαλειοθήκη εφαρμογών και υπηρεσιών σε απευθείας σύνδεση, θα βοηθήσει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές στην ΕΕ κατά την επεξεργασία ή την αναθεώρηση της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Η πλατφόρμα θα αξιοποιήσει τις υπάρχουσες μεθοδολογίες, τις πρωτοβουλίες και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν για τη στρατηγική RIS3, αλλά θα ερευνήσει επίσης, την ανάπτυξη και δοκιμή νέων και καινοτόμων τεχνολογιών, εργαλείων και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας για την παροχή συμβουλών πολιτικής βασισμένη στη γνώση.

Ειδικότερα, η αρχιτεκτονική της υπηρεσίας θα βασίζεται σε τρεις συνιστώσες:
– Η βασική πλατφόρμα, η οποία εκπροσωπεί την τεχνική βάση και θα αξιοποιήσει το cloud computing, το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.

– Η εργαλειοθήκη των Εφαρμογών και Υπηρεσιών, ειδικά προσαρμοσμένη στους 6 τομείς του σχεδιασμού RIS3 (ανάλυση του περιφερειακού και εθνικού πλαισίου, τη διακυβέρνηση, το όραμα, την αναγνώριση προτεραιοτήτων, ορισμός του μείγματος πολιτικής, παρακολούθηση και αξιολόγηση).

– Οι Διαδικασίες και Λειτουργίες, οι οποίες περιγράφουν το σύστημα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δεδομένων και των διαφόρων εργαλείων. Ο μηχανισμός θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού χάρτη πορείας.

Με το έργο αυτό στόχος είναι να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σήμερα στην υποστήριξη που παρέχει η ΕΕ για τη στρατηγική RIS3 προσφέροντας ένα πλήρες σύνολο online υπηρεσιών σε σχέση με τη μεθοδολογία που οι Περιφέρειες της ΕΕ οφείλουν να ακολουθούν.

Συνολικός προυπολογισμός έργου3.889.000,00 €

Προυπολογισμός Π.Κ.Μ: 208.750,00 € Ποσοστό Ευρωπαϊκής Συγχρηματοδότησης100%

Xρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου24 μήνες

Συμμετέχοντες Φορείς : Ο Συντονιστής της πρότασης είναι το Ερευνητικό Κέντρο RDTI, με έδρα την Μαδρίτη.

Η κοινοπραξία περιλαμβάνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και Ερευνητικά και Τεχνολογικά Κέντρα από πλήθος ευρωπαϊκών χωρών (Βέλγιο, Αυστρία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο και Φιλανδία)

Website: http://www.onlines3.eu/

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 198, ΤΚ 54655
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+30 2313 319790    +30 2313 319705
+30 2313 319295    +30 6945 493707

eer@pkm.gov.gr

10 + 8 =