ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

Καλύτερα Εργαλεία Πολιτικής για Έργα Υψηλής Καινοτομίας στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες (Better Policy Instruments for High Innovation Projects in the European Regions)

Περίληψη έργου: O γενικός στόχος του έργου HIGHER είναι να πετύχει καινοτόμα μοντέλα Συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Public Private Partnerships), ικανά να κινητοποιήσουν επενδύσεις σε τομείς σχετικούς με την έξυπνη εξειδίκευση, ενισχύοντας την διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης ως οδηγού για την ενίσχυση του καινοτόμου χαρακτήρα των εργαλείων πολιτικής που αφορούν την RIS3. Αυτό θα επιτευχθεί προωθώντας μια Ευρωπαϊκή προοπτική και εξασφαλίζοντας την διάρκεια και την ανταλλαγή των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Ο ρόλος των δημοσίων αρχών, ως οδηγών καινοτομίας, θα ενισχυθεί στην πορεία του έργου, όπως και η θέση τους ως «κόμβων ζήτησης καινοτομίας» στην οικονομία που καθοδηγείται από τη γνώση.

Το έργο HIGHER θα ενισχύσει την συμμετοχή των φορέων που σχετίζονται με την καινοτομία, ακολουθώντας την προσέγγιση της τετραπλής έλικας (δημοσίων οργανισμών, επιστήμης, επιχειρηματικότητας και κοινωνίας των πολιτών), εμπλέκοντας τους σε σχετικές δράσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ…

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 198, ΤΚ 54655
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+30 2313 319790    +30 2313 319705
+30 2313 319295    +30 6945 493707

eer@pkm.gov.gr

3 + 9 =