ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

Cultural Routes as Investments for Growth and Jobs (Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση)

Περίληψη έργου: Οι Πολιτιστικές Διαδρομές χρησιμοποιούνται ως ισχυρά εργαλεία για την προώθηση και διατήρηση των κοινών και διαφορετικών πολιτιστικών ταυτοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Πολιτιστικές Διαδρομές (CR’s) παρέχουν μια καλύτερη κατανόηση της ιστορίας της Ευρώπης μέσω της διαπεριφερειακής ανταλλαγής ανθρώπων ιδεών και πολιτισμών.

Η σημαντική συμβολή των Πολιτιστικών Διαδρομών(CR’s) στην καινοτομία και ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει δείξει ότι οι πολιτιστικές διαδρομές είναι στο επίκεντρο της πολιτιστικής τουριστικής ανάπτυξης.

Οι πολιτιστικές διαδρομές αποτελούν πηγή καινοτομίας, δημιουργικότητας, δημιουργίας μικρών επιχειρήσεων και ανάπτυξης πολιτιστικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

O γενικός στόχος του Cult-Ring είναι να επισημάνει την αξία των επενδύσεων στις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές, όσον αφορά την συνεισφορά τους στην ανάπτυξη και απασχόληση με κεφαλαιοποίηση βέλτιστων πρακτικών, ανάπτυξη νέων πολιτιστικών διαδρομών και ενίσχυση της ικανότητας των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Κύρια αποτελέσματα του έργου θα είναι σχέδια δράσης για την ανάπτυξη και αναβάθμιση Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Διαδρομών, βελτιώνοντας τα σχετικά εργαλεία πολιτικής στις έξι περιφέρειες του έργου και ενισχύοντας την ικανότητα των φορέων να σχεδιάζουν Πολιτιστικές Διαδρομές ενώ παράλληλα το έργο θα συνεισφέρει στις διαμορφούμενες ευρωπαϊκές πολιτικές και στις επίτευξή των στόχων του EU2020.

Οι ωφελούμενοι του έργου είναι περιφερειακές αρχές που επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη των πολιτιστικών διαδρομών, τόσο των ήδη υπαρχόντων όσο και νέων.

Μέσα από την εμπειρία που θα αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου και προκειμένου να αξιοποιηθούν τα διδάγματα από τη συνεργασία, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα σχέδιο δράσης με στόχο την δημιουργία μίας πολιτιστικής Διαδρομής με θέμα τα Βήματα του Αποστόλου Παύλου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ…

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 198, ΤΚ 54655
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+30 2313 319790    +30 2313 319705
+30 2313 319295    +30 6945 493707

eer@pkm.gov.gr

14 + 12 =