ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

COoperative loGISTICS for sustainable mobility of goods (Συνεργατική διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας για την βιώσιμη διακίνηση εμπορευμάτων)

Πρόγραμμα: COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME (CIP)

Τίτλος Έργου: COoperative loGISTICS for sustainable mobility of goods (Συνεργατική διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας για την βιώσιμη διακίνηση εμπορευμάτων)

Ακρωνύμιο: CO-GISTICS                    

Θεματικό Πεδίο Ενδιαφέροντος: Μεταφορες (Cooperative Transport)

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: € 7.492.000,00

Προϋπολογισμός Π.Κ.Μ.: € 90.241,00€

Ποσοστό Ευρωπαϊκής Συγχρηματοδότησης: 50%

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου: 36 μήνες (01/2014-12/2016)

Περίληψη Έργου: Πρόκειται για μια κοινοπραξία εταίρων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς, που περιλαμβάνουν εταιρίες τεχνολογίας, ερευνητικά καθώς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης από την Ισπανία, την Γαλλία, την Γερμανία, την Ρουμανία, την Ολλανδία, , το Βέλγιο και την Ιταλία . Υπεύθυνος φορέας που θα συντονίσει την πρόταση είναι το EUROPEAN ROAD TRANSPORT TELEMATICS IMPLEMENTATION COORDINATION ORGANISATION S.C.R.L.» ERTICO–ITS Europe με έδρα το Βέλγιο.

Το έργο στοχεύει στην εγκατάσταση και πιλοτική δοκιμή ευφυών συστημάτων για εμπορευματικές μεταφορές με στόχο να διατυπωθούν σχέδια ανάπτυξης τέτοιων τεχνολογιών στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του έργου, που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα λειτουργήσουν για 3 χρόνια πιλοτικά διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές συνεργατικών συστημάτων κινητικότητας. το έργο αποτελείται από πέντε πιλοτικές συνεργατικές υπηρεσίες logistics που συνδυάζουν τις συνεργατικές υπηρεσίες κινητικότητας και τα «έξυπνα» φορτία με τις πραγματικές υλικοτεχνικές (logistical) πτυχές. Οι υπηρεσίες του έργου “CO-GISTICS” θα βελτιώσουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στις εκπομπές CO2, φέρνοντας πρόσθετα οφέλη στην οδική ασφάλεια και την ασφάλεια του φορτίου. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι οι εταίροι θα εφαρμόσουν από κοινού πέντε υπηρεσίες:

  1. Υπολογισμός και Παρακολούθηση Ενεργειακού Αποτυπώματος CO2, 2. Πολιτροπικά Φορτία , 3. Έξυπνο Παρκάρισμα Φορτηγών και Διαχείριση του Χώρου Παράδοσης, 4. Υποστήριξη Eco-Drive, 5. Οδηγίες Προτεραιότητας και Ταχύτητας

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, θα λάβει χώρα η πιλοτική δοκιμή των παραπάνω τεχνολογιών για συνεργατικά συστήματα μεταφορών στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν για την πιλοτική εφαρμογή στην Θεσσαλονίκη:

  • Αναγγελία από τη συνεργατική τεχνολογία και τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα επιδειχτούν στο έργο προς το λιμάνι για φορτηγά που επιθυμούν να προσεγγίσουν το λιμάνι.
  • Αναγγελία αφίξεων και αναχωρήσεων οχημάτων στο λιμάνι σε πραγματικό χρόνο ώστε να παρέχεται από το Κέντρο Έλεγχου της Κυκλοφορίας την ΠΚΜ διευκόλυνση στα φορτηγά της SEAWAY στο φανάρι του Καλοχωρίου.
  • Eco-drive υποστήριξη θα παρέχεται στους οδηγούς της SEAWAY μαζί με την παρακολούθηση του CO2 footprint.
  • Αναβάθμιση του Gate Apointment System του ΟΛΘ με την χρήση των συνεργατικών τεχνολογιών για την πιο αποτελεσματική περιβαλλοντικά, είσοδο και έξοδο των φορτηγών από το λιμένα.
  • Εφαρμογή Proof of Delivery με συνεργατικά συστήματα για την παράδοση των εμπορευμάτων στο τελικό παραλήπτη.

Συμμετέχοντες Φορείς:
ERTICO (Coordinator), AGUILA, ATOS, AUTAMAROCCHI, AZKAR, CEAGA, CERTH, City of Bilbao, City of Vigo, CTAG, DB SCHENKER, DHL, ETRA, FERNETTI Terminal, FRAPORT, GEOLOC, HERE, HOLM, ICOOR, IRU Projects, MLC, M3Systems, NOVACOM, PluService, Politecnico di Bari, Region of Central Macedonia, SAMER, SEAWAY, TEAMNET, TELVENT, T-SYSTEMS, TREDIT, Università degli Studi di Trieste, WEST EUROTRANS

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.cogistics.eu

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 198, ΤΚ 54655
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+30 2313 319790    +30 2313 319705
+30 2313 319295    +30 6945 493707

eer@pkm.gov.gr

4 + 15 =