ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

Πολιτισμός και Κληρονομιά για Υπεύθυνες, Καινοτόμες και Βιώσιμες Τουριστικές Δράσεις (Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions)

Περίληψη έργου: Η Πολιτιστική και φυσική κληρονομιά είναι πολύ σημαντική σε όλα τα επίπεδα, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό, αποτελούμενη από πολλές διαστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε αποδοτικότητα των πόρων, μέσω της βιώσιμης και υπεύθυνης ανάπτυξης του τουρισμού με καινοτόμο χαρακτήρα. Πολιτικές για εφαρμογές σχετικά με την κληρονομιά και τον οικολογικό πολιτιστικό τουρισμό πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω, να εφαρμοστούν και να παρακολουθηθούν, μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Ο γενικός στόχος του CHRISTA είναι η προστασία και διατήρηση των στοιχείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και η χρησιμοποίησή τους για την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων, βιώσιμων και υπεύθυνων στρατηγικών τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων της άυλης και βιομηχανικής κληρονομιάς, μέσω της ερμηνείας και της ψηφιοποίησης, με κεφαλαιοποίηση των ορθών πρακτικών, την εκμάθηση της πολιτικής, την εφαρμογή της πολιτικής και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Οι αναμενόμενες αλλαγές αφορούν τη βελτίωση των πολιτικών στις περιοχές προορισμού, οι πρόοδοι στην εφαρμογή των σχετικών πολιτικών, η αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και οι καινοτόμες εφαρμογές.

 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ…

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 198, ΤΚ 54655
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+30 2313 319790    +30 2313 319705
+30 2313 319295    +30 6945 493707

eer@pkm.gov.gr

2 + 5 =