ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Circular Economy for SMEs)

Περίληψη έργου: Το CESME είναι ένα καινοτόμο έργο που προσδοκά να επιτρέψει σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε ευκαιρίες. Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η έννοια της κυκλικής οικονομίας, που αποτελεί βασική παράμετρο της Πράσινης Οικονομίας και της Πράσινης Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η μετάβαση από μία γραμμική σε μία κυκλική οικονομία, όπου όλες οι εκροές μιας παραγωγικής διαδικασίας επαναχρησιμοποιούνται, αποτελώντας εισροές σε μια άλλη παραγωγική διαδικασία. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να κατανοήσουν πλήρως τη δυναμική της κυκλικής οικονομίας για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, προκειμένου να καταστήσουν τα προϊόντα τους, τις παραγωγικές τους διαδικασίες και τις επιχειρηματικές τους πρακτικές πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ…

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 198, ΤΚ 54655
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+30 2313 319790    +30 2313 319705
+30 2313 319295    +30 6945 493707

eer@pkm.gov.gr

8 + 15 =