ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

“Accelerating C-ITS Mobility Innovation and depLoyment in Europe” («Επιτάχυνση της καινοτομίας και της εφαρμογής συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών στην Ευρώπη»)

Πρόγραμμα: HORIZON 2020 – The EU FRAMEWORK Programme for Research and Innovation.

Τίτλος έργου: “Accelerating C-ITS Mobility Innovation and depLoyment in Europe” («Επιτάχυνση της καινοτομίας και της εφαρμογής συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών στην Ευρώπη»)

AκρωνύμιοC–Mobile            

Θεματικό πεδίο ενδιαφέροντος : Συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών

Περίληψη έργου: Το έργο C-MobILE έχει ως στόχο την αύξηση της ασφάλειας και της αποδοτικότητας των οδικών μεταφορών, συνεισφέροντας στη μείωση των οδικών ατυχημάτων σε αστικά οδικά δίκτυα και στην επίτευξη ενός συστήματος μεταφορών με λιγότερη συμφόρηση και λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το έργο θα αποτελέσει τη βάση για την ευρεία εφαρμογή συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών σε όλη την Ευρώπη, αναπτύσσοντας περαιτέρω υφιστάμενες εφαρμογές σε ευρωπαϊκές πόλεις, με χρήση κοινών προσεγγίσεων που θα διασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα και την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων. Το έργο C-MobILE στοχεύει σε επτά συγκεκριμένα αποτελέσματα:
– δημιουργία τοπικών σχημάτων με εμπλοκή όλων των σχετιζόμενων φορέων που θα στηρίξουν την ευρεία εφαρμογή συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών
– ανάπτυξη στρατηγικής ατζέντας για την έρευνα, επιλέγοντας τις καινοτόμες περιοχές που θα συνεισφέρουν στην ευρεία εφαρμογή των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών σε όλη την Ευρώπη
– Αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων μελετών κόστους-οφέλους, των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών
– Λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων εφαρμογών συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών, με επικέντρωση σε αστικά περιβάλλοντα
– Ανάπτυξη και παροχή μιας ανοικτής πλατφόρμας για τα συνεργατικέ ευφυή συστήματα μεταφορών
– Επικαιροποιημένες και ελεγμένες διαδικασίες για την εφαρμογή συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών.

Συνολικός προυπολογισμός έργου: 12.575.171,50 €

Προυπολογισμός Π.Κ.Μ: 129.062,50 €

Ποσοστό Ευρωπαϊκής Συγχρηματοδότησης: 100%

Xρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου: 42 μήνες

Έναρξη έργου: 1 Ιουνίου 2017

Συμμετέχοντες Φορείς : Ο Συντονιστής της πρότασης είναι η εταιρία ΙDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A. (Ισπανία).
Το εταιρικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει συνολικά τριάντα επτά (37) εταίρους, από εννέα (9) ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Βέλγιο, Ιταλία, Γερμανία)

Website: http://c-mobile-project.eu/

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 198, ΤΚ 54655
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+30 2313 319790    +30 2313 319705
+30 2313 319295    +30 6945 493707

eer@pkm.gov.gr

13 + 6 =