6η ΔΡΑΣΗ

Συνεργασία για την καινοτομία

Σκοπός, η στενή συνεργασία της ΠΚΜ με σημαντικούς ερευνητικούς φορές, με στόχο την ενίσχυση των διασυνδέσεων των ΜΜΕ με μεγάλους διεθνείς φορείς. Αποσκοπεί στον περιορισμό της διαρροής εγκεφάλων (brain drain), στη δημιουργία κινήτρων και ευκαιριών για επιχειρηματική ανάπτυξη, στην αποφυγή μεταφοράς των εδρών των ΜΜΕ σε άλλες χώρες και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τον Ιανουάριο του 2017  ξεκίνησε η συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του CERN ενός από τα κυριότερα ερευνητικά ινστιτούτα διεθνώς, με την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας, καθιστώντας την ΠΚΜ έναν από τους τέσσερις αυτοδιοικητικούς φορείς διεθνώς που υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας με το CERN.

Το σύμφωνο έχει ανοίξει νέες προοπτικές για την ΠΚΜ, για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και κυρίως έχει δημιουργήσει νέες προοπτικές για την απασχόληση εξειδικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου που αποτελεί το μεγάλο  συγκριτικό πλεονέκτημα  της περιφέρειας.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας περιλαμβάνει τρεις κύριους άξονες

1) παροχή τεχνογνωσίας από το CERN  στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις  καινοτομίας και νέων τεχνολογιών στην Κεντρική Μακεδονία

2) παροχή δυνατότητας συμμετοχής  σε σεμινάρια στο CERN για τους φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ΠΚΜ

3) συμμετοχή των επιχειρήσεων όλων των τομέων της Κεντρικής Μακεδονίας στους διαγωνισμών προμηθειών του CERN

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει διοργανώσει τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

1.       Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Συμμετοχή επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις προμήθειες και στους διαγωνισμούς του CERN»

2.       Διαγωνισμοί CERN

3.       Επιχειρηματική αποστολή στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1η ΔΡΑΣΗ: ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Περισσότερα

2η ΔΡΑΣΗ:  «ΖΩΝΤΑΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Περισσότερα

3η ΔΡΑΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Περισσότερα

4η ΔΡΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

Περισσότερα

5η ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Περισσότερα

6η ΔΡΑΣΗ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Περισσότερα

7η ΔΡΑΣΗ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 198, ΤΚ 54655
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+30 2313 319790    +30 2313 319705
+30 2313 319295    +30 6945 493707

eer@pkm.gov.gr

7 + 15 =