5η Δράση

5η Δράση: Δράσεις Εξωστρέφειας
Σκοπός, η παροχή δυνατότητας σε ΜΜΕ να συμμετέχουν υπό την αιγίδα της ΠΚΜ σε δράσεις εξωστρέφειας (π.χ εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές, roadshows κλπ) με στόχο την προβολή και προώθηση των προϊόντων τους στην ευρωπαϊκή αγορά
Η υποστήριξη όλων, και ειδικά των καινοτόμων επιχειρήσεων να αποκτήσουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, θα ενδυναμώσει το μακροπρόθεσμο και βιώσιμο ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, την  ευελιξία τους, βελτιώνοντας παράλληλα τους δείκτες οικονομικής περιφερειακής ανάπτυξης.
Η συμμετοχή σε καλά οργανωμένες εκθέσεις σε επιχειρηματικές αποστολές, και σε B2B συναντήσεις σε αγορές στόχους, θα ενισχύσει την δυνατότητα των ΜΜΕ για την είσοδο, επέκταση κι επιτυχημένη λειτουργία σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές, δημιουργώντας νέες συνεργασίες, καθιερώνοντας τη διεθνή τους παρουσία και παρέχοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης στρατηγικών  συνεργασιών εντός κι εκτός Ελλάδας.
Η συμμετοχή σε εκθέσεις είναι ένας από τους παράγοντες που προωθούν την εξωστρέφεια , όμως οι περιορισμένοι πόροι των μικρών επιχειρήσεων εμποδίζουν τη συμμετοχή τους σε αυτές.  Είναι σημαντικό για την Περιφέρεια να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις στην περιοχή έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκθέσεις, roadshows, επιχειρηματικές αποστολές και άλλες εκδηλώσεις μέσω των επαγγελματικών τους ενώσεων ή από μόνες τους. Επίσης είναι σημαντικό οι νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις ν α έχουν κι αυτές  τις αντίστοιχες ευκαιρίες.
Η ΠΚΜ εφαρμόζει για κάποια χρόνια δράσεις για την υποστήριξη των ΜΜΕ  στις προσπάθειές τους να εξάγουν, αλλά τώρα θα αυξήσει σημαντικά των προϋπολογισμό της δίνοντας έμφαση σε καινοτόμες επιχειρήσεις, και προσφέροντας χώρο στις εκθέσεις στις οποίες σκοπεύει να συμμετάσχει, που περιλαμβάνουν πλήθος εκθέσεων σε τομείς στόχους όπως διατροφή και τουρισμός αλλά και τεχνολογικών πληροφορικής και επικοινωνιών. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχουν επίσης συμβουλευτική για την καλύτερο σχεδιασμό της συμμετοχής και προώθησης των προιόντων τους, και την προβολή τους σε κοινό χώρο και την παροχή άλλων κοινών υπηρεσιών.
Ευρωπαϊκό Γραφείο στις Βρυξέλλες αποκτά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας