5η ΔΡΑΣΗ

Δράσεις Εξωστρέφειας

Σκοπός, η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και η συμμετοχή τους, υπό την αιγίδα της ΠΚΜ, σε δράσεις εξωστρέφειας (π.χ εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές, roadshows κλπ) με στόχο την προβολή και προώθηση των προϊόντων τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και ταυτόχρονα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους. Η διεύρυνση της δυνητικής αγοράς και ταυτόχρονα η ενίσχυση της γνώσης τους μέσω συνεργασιών με εταιρείες του εξωτερικού αποτελεί πρόκληση και ταυτόχρονα ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξη, τη διαμόρφωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης υψηλής προστιθέμενης αξίας και την επιχειρηματική εξέλιξη εν γένει.
Η υποστήριξη όλων, και ειδικά των καινοτόμων επιχειρήσεων να αποκτήσουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, θα ενδυναμώσει το μακροπρόθεσμο και βιώσιμο ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και την ευελιξία τους, βελτιώνοντας παράλληλα τους δείκτες οικονομικής περιφερειακής ανάπτυξης.

Σε αυτήν την κατεύθυνση η ΠΚΜ σχεδίασε και υλοποιεί ένα συνεκτικό σχέδιο δράσης.

1. Ίδρυση Ευρωπαϊκού Γραφείου της ΠΚΜ στις Βρυξέλες
Το γραφείο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις Βρυξέλες αποτελεί μία στρατηγική κίνηση εξωστρέφειας. Με το Ευρωπαϊκό Γραφείο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενισχύει την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία και την εξωστρέφειά της. Με την οργανωμένη και συνεχή παρουσία στο κέντρο λήψης των ευρωπαϊκών αποφάσεων θα γίνεται επιπλέον και αποτελεσματικότερη προσπάθεια διεκδίκησης νέων δράσεων, νέων ευκαιριών, για την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, την ψηφιακή επανάσταση, τη νεοφυή και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα. Το γραφείο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα εξυπηρετήσει τις στρατηγικές εξωστρέφειας για όλους τους φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας, για τα επιμελητήρια, τα πανεπιστήμια, τους δήμους και κυρίως τις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς.

2. Συμμετοχή σε Εκθέσεις και Επιχειρηματικές Αποστολές

Η συμμετοχή σε καλά οργανωμένες εκθέσεις σε επιχειρηματικές αποστολές, και σε B2B συναντήσεις σε αγορές στόχους, θα ενισχύσει την δυνατότητα των ΜΜΕ για την είσοδο, επέκταση κι επιτυχημένη λειτουργία σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές, δημιουργώντας νέες συνεργασίες, καθιερώνοντας τη διεθνή τους παρουσία και παρέχοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης στρατηγικών συνεργασιών εντός κι εκτός Ελλάδας.
Η συμμετοχή σε εκθέσεις είναι ένας από τους παράγοντες που προωθούν την εξωστρέφεια , όμως οι περιορισμένοι πόροι των μικρών επιχειρήσεων εμποδίζουν τη συμμετοχή τους σε αυτές. Είναι σημαντικό για την Περιφέρεια να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις στην περιοχή έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκθέσεις, roadshows, επιχειρηματικές αποστολές και άλλες εκδηλώσεις μέσω των επαγγελματικών τους ενώσεων ή από μόνες τους. Επίσης είναι σημαντικό οι νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις να έχουν κι αυτές τις αντίστοιχες ευκαιρίες.

Η ΠΚΜ εφαρμόζει ήδη δράσεις για την υποστήριξη των ΜΜΕ στις προσπάθειές τους να διευρύνουν την δυνητική τους αγορά με την είσοδό τους σε αγορές του εξωτερικού. Ο σχεδιασμός των επόμενων ετών προβλέπει την αύξηση του προϋπολογισμού των σχετικών δράσεων εξωστρέφειας δίνοντας έμφαση στην καινοτόμα επιχειρηματικότητα και σε τομείς «πρωταθλητές» της Περιφέρειας προσφέροντας χώρο σε εκθέσεις διατροφής, τουρισμού αλλά και τεχνολογικών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Επισημαίνεται ότι η ΠΚΜ συμμετείχε σε 12+4 εκθέσεις το 2018, ενώ το 2019 ο αριθμός αυτός θα είναι σημαντικά μεγαλύτερος, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής ακόμα περισσότερων επιχειρήσεων.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1η ΔΡΑΣΗ: ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Περισσότερα

2η ΔΡΑΣΗ:  «ΖΩΝΤΑΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Περισσότερα

3η ΔΡΑΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Περισσότερα

4η ΔΡΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

Περισσότερα

5η ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Περισσότερα

6η ΔΡΑΣΗ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Περισσότερα

7η ΔΡΑΣΗ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 198, ΤΚ 54655
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+30 2313 319790    +30 2313 319705
+30 2313 319295    +30 6945 493707

eer@pkm.gov.gr

8 + 2 =