3η Δράση

3η Δράση- Χρηματοδοτική Πλατφόρμα
Σκοπός: η ανάπτυξη μίας πλατφόρμας χρηματοδότησης με στόχο την ενίσχυση χρηματοδοτήσεων και τη δημιουργία κουλτούρας συνεργασίας.
Δρώντας σε περιβάλλον συνεχιζόμενης ύφεσης, οι μικρές επιχειρήσεις παλεύουν για την επιβίωσή τους .αντιμετωπίζοντας αντίξοες συνθήκες.
Η χρηματοδότηση των επενδύσεών αποτελεί δύσκολη υπόθεση, όμως η χρηματοδότηση των καθημερινών λειτουργιών τους και η εύρεση κεφαλαίων κίνησης είναι ακόμη δυσχερέστερη, αφού η χρηματοδότηση είναι περιορισμένη κυρίως λόγω των capital controls.
Παγκοσμίως παρατηρείται η αύξηση των εργαλείων χρηματοδότησης όσο και η πτώση των επιτοκίων, δύο δυνάμεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη περιοχή.
Η στρατηγική της ΠΚΜ περιλαμβάνει ένα σχέδιο για τη δημιουργία πλατφόρμας χρηματοδότησης με τη συμμετοχή όλων των περιφερειακών και εθνικών χρηματοδοτικών οργανισμών και όχι μόνο, προκειμένου να αυξηθεί η χρηματοδότηση των ΜΜΕ , να δημιουργηθεί νοοτροπία συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, να δημιουργηθεί μόχλευση της ιδιωτικής χρηματοδότησης, με στρατηγικούς στόχους (α) την ομαλή χρηματοδότηση και (β) τη σύνδεση των χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων μέσω της δημιουργίας ενός συντονιστικού οργάνου σε περιφερειακό επίπεδο.
Σήμερα η περιφερειακή αρχή μπόρεσε να χρησιμοποιήσει δημόσια χρηματοδότηση μέσω του ΠΕΠ (στους άξονες 01,02,03) για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ και ταυτόχρονα να σχεδιάσει έναν αριθμό υποστηρικτικών πρωτοβουλιών για την ώθηση χρηματοδότησης , όπως θερμοκοιτίδες, επιταχυντές, και ακόμα και περιφερειακό ταμείο. Επίσης η Περιφερειακή αρχή θα υποστηρίξει τις δραστηριότητες των ενδιαφερομένων μερών για την αύξηση της ιδιωτικής χρηματοδότησης όπως η πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ για τις μικροπιστώσεις και του ελληνικού δικτύου των επιχειρηματικών αγγέλων για την προώθηση του θεσμού των επιχειρηματικών αγγέλων (business angels).

Χρηματοδοτήσεις
  1. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη  «Ψηφιακό Aλμα» του ΕΠΑνΕΚ
  2. Νέα Δράση «Ψηφιακό Aλμα» του ΕΠΑνΕΚ
  3. Νέα Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΠΑνΕΚ
  4. H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει 275 εκ. ευρώ για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις
  5. 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Έργα Δημόσιου χαρακτήρα  στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα.
  6. Πρόσκληση για συνεργατικά σχήματα, με στόχο την ψηφιακή μεταμόρφωση, την ενδυνάμωση και ανάπτυξη των SMEs
  7. Νέα Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ
  8. Πρόσκληση χρηματοδότησης με τη μορφή voucher σε 66 επιχειρησεις της Ε.Ε, για την υποστήριξη και ενδυνάμωση των SMEs
  9. Πρόσκληση χρηματοδότησης με τη μορφή voucher σε 66 επιχειρησεις της Ε.Ε, για την υποστήριξη και ενδυνάμωση των SMEs
  10. Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 108645/2016 πρόσκλησης.