Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΜΜΕ μεταποίησης και τουρισμού

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΜΜΕ μεταποίησης και τουρισμού

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο “Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η δράση αφορά στην ίδρυση...
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων MME εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων MME εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο “Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η δράση αφορά στην ενίσχυση...