Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018
Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Ψηφιακό Άλμα» είναι η Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Για κάθε πρόσθετη σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:
· στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα – Παρασκευή από 8.00 πµ έως 5.00 µµ)
· στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από 8.00 πμ έως 7.00 μμ
· στην ιστοσελίδα http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=40&cs=
· στην ιστοσελίδα www.espa.gr
· στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twitter, LinkedΙn, youtube
Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr) και τις Περιφερειακές Μονάδες του.
Γραφείο Πληροφόρησης EYΔ ΕΠΑνΕΚ
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Λ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
T – 801 11 36 300
[www.antagonistikotita.gr]www.antagonistikotita.gr
infoepan@mou.gr