2η ΔΡΑΣΗ

«Ζωντανό Εργαστήριο»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσφέρει στις νεοφυείς επιχειρήσεις και στις ερευνητικές οντότητες, το πλαίσιο για τη δοκιμασία σε αρχικό στάδιο των καινοτομιών τους σε πραγματικές συνθήκες, σαν εργαστήριο εφαρμογής, μοιράζοντας την εμπειρία τους και προσφέροντας ανατροφοδότηση.

Η δράση αυτή είναι ένα ισχυρό εργαλείο για:

  • την επιτάχυνση της διαδικασίας καινοτομίας από την ιδέα μέχρι την εισαγωγή στην αγορά
  • την αναγνώριση των προβλημάτων και τη βελτίωση των προϊόντων
  • την παρουσίαση και προώθηση καινοτόμων προϊόντων
  • τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος επιτάχυνσης της μετατροπής της ιδέας σε εφαρμοσμένη πράξη

Η καινοτομία συνιστά μία ισχυρή δυναμική κυρίως για τις ΜΜΕ που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας και της χώρας γενικότερα. Για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, οι καινοτόμες δράσεις είναι σημαντικές αλλά και απαιτητικές λόγω των περιορισμένων πόρων τους και κυρίως αποτελούν το σημαντικότερο εργαλείο ανάπτυξής τους σε ένα ισχυρά ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Οι επιχειρήσεις αυτές συχνά εστιάζουν στις καθημερινές τους λειτουργίες, μη αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες για καινοτομία, μία στρατηγική απόφαση με θετικά μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικά οφέλη. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην εισαγωγή και δοκιμασία των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά είναι η εύρεση αρχικών αγοραστών για πρωτότυπα ώστε να αποτιμήσουν το επιχειρησιακό τους μοντέλο, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ΜΜΕ. Γι αυτό το λόγο ένα ζωντανό εργαστήριο είναι ένα περιβάλλον με συγκεκριμένη προσέγγιση για την υποστήριξη αυτών των δραστηριοτήτων. Η προσέγγιση αυτή συνήθως βασίζεται σε 5 κύριες αρχές, που κατευθύνουν τις λειτουργίες του ζωντανού εργαστηρίου: αξία, βιωσιμότητα, επιρροή, ρεαλισμός και δεκτικότητα.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεργάζεται ήδη με το  Ελληνικό Κέντρο Σχεδιασμού με στόχο τον σχεδιασμό υπηρεσιών που θα προσφέρει ο μηχανισμός υποστήριξης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ ONE STOP LIAISSON OFFICE ενώ σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τα ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης συν-διαμόρφωσαν με την μεθοδολογία Living Lab μια ψηφιακή υπηρεσία πληροφόρησης και επικοινωνίας για υπηρεσίες υγείας σε ηλικιωμένους πολίτες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου MOBILE-AGE.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1η ΔΡΑΣΗ: ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Περισσότερα

2η ΔΡΑΣΗ:  «ΖΩΝΤΑΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Περισσότερα

3η ΔΡΑΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Περισσότερα

4η ΔΡΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

Περισσότερα

5η ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Περισσότερα

6η ΔΡΑΣΗ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Περισσότερα

7η ΔΡΑΣΗ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 198, ΤΚ 54655
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+30 2313 319790    +30 2313 319705
+30 2313 319295    +30 6945 493707

eer@pkm.gov.gr

10 + 8 =