1η ΔΡΑΣΗ

Μείωση Γραφειοκρατίας

Σκοπός:  Η δημιουργία δομών υποστήριξης Καινοτομίας και η αντιμετώπιση και ταχύτερη εξυπηρέτηση του επιχειρηματία/πολίτη μέσω ανασχεδιασμού των διαδικασιών.

H Γραφειοκρατία αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήματα για κάθε ελληνική Μικρομεσαία Επιχείρηση. Στη διοικητική δομή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχουν 12 διαφορετικά τμήματα τα οποία εκδίδουν άδειες και πιστοποιητικά για τους επιχειρηματίες, ενώ κάθε τμήμα εκδίδει κατά μέσο όρο πάνω από 10 έγγραφα για τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία.

Παρά το γεγονός ότι με πρόσφατη νομοθεσία επιχειρείται η απλοποίηση των διαδικασιών, οι προσπάθειες σε περιφερειακό επίπεδο θα συμβάλουν  περαιτέρω στην  ανάπτυξη και θα παρέχουν συγκριτικό πλεονέκτημα για την ΠΚΜ.

 Για αυτό το σκοπό και δεδομένου ότι  οι περιφέρειες δεν διαθέτουν νομοθετική αρμοδιότητα, η ΠΚΜ προωθεί το σκοπό της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας  μέσω της αναδιάρθρωσης της εσωτερικής της δομής. Κομβικής σημασίας είναι η ενέργεια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να μεταβιβάσει το 85% των υπογραφών των διοικητικών πράξεων στο επίπεδο των διοικητικών στελεχών. Καταργώντας την λεγόμενη πολιτική υπογραφή.

Έχει ήδη  συσταθεί η Αυτοτελής Διεύθυνση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, καθώς και Τμήμα Προτυποποίησης, και με απώτερο σκοπό την δημιουργία οδικού χάρτη για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών που θα οδηγήσει σε πλήρη υιοθέτηση των αρχών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επιπλέον, η ΠΚΜ συνέστησε ομάδα προτυποποίησης, η οποία εντοπίζει και αναλύει τις διαδικασίες που αφορούν την επιχειρηματικότητα και προβαίνει στην υποβολή  προτάσεων για την απλοποίηση αυτών, μειώνοντας το βάρος των αιτούντων επιχειρήσεων.

Η  Ομάδα Προτυποποίησης αποτελείται από εργαζόμενους και στελέχη από κάθε τμήμα  της ΠΚΜ μεταξύ των οποίων το τμήμα εσωτερικού ελέγχου, τμήμα καινοτομίας, τμήμα προτυποποίησης κ.α., και δουλεύει εντατικά για το σκοπό της λεπτομερούς καταγραφής και τεκμηρίωσης όλων των διαδικασιών. Η ομάδα προτυποποίησης θα εντοπίσει διαδικασίες και έγγραφα για όλες τις διαδικασίες που έχουν αποτυπωθεί και θα ελέγχει αν πληρούν τα κριτήρια, της  φιλικότητας, αναγκαιότητας, αποτελεσματικότητας, πρακτικότητας και διαφάνειας.

Η προσπάθεια αυτή θα ολοκληρωθεί και με την βοήθεια μίας πράξης  έργου που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας  που αφορά στη Δημιουργία Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Διαχείρισης  Εγγράφων και Διαδικασιών για τον Πολίτη –Επιχειρηματία (E-Region ).

Μέσα από αυτό το έργο και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δημιουργείται ένα σύννεφο υπηρεσιών  βασισμένο στις αρχές  της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών μεταξύ τους αλλά και με το πληροφοριακό σύστημα της ΠΚΜ,  με στόχο να προάγει τη διαφάνεια της Δημόσιας Διοίκησης  την ταχύτερη εξυπηρέτηση  των  πολιτών και  των επιχειρήσεων, την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και την αύξηση της ιχνηλασιμότητας της διεκπεραίωσης των υποθέσεων.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1η ΔΡΑΣΗ: ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Περισσότερα

2η ΔΡΑΣΗ:  «ΖΩΝΤΑΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Περισσότερα

3η ΔΡΑΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Περισσότερα

4η ΔΡΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

Περισσότερα

5η ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Περισσότερα

6η ΔΡΑΣΗ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Περισσότερα

7η ΔΡΑΣΗ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 198, ΤΚ 54655
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+30 2313 319790    +30 2313 319705
+30 2313 319295    +30 6945 493707

eer@pkm.gov.gr

12 + 6 =