Σύνδεσμοι

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας – Ανοιχτές Προσκλήσεις
 3. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)
 4. Ανοιχτές προσκλήσεις ΕΣΠΑ
 5. Οδηγός ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση επιχειρήσεων
 6. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)
 7. Εtean ΑΕ
 8. Enterpise Greece-Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου
 9. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
 10. Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία
 11. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
 12. ΚΕΠΑ
 13. ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ
 14. Κέντρο Ενιαίας Εξυπηρέτησης για παροχή υπηρεσιών-ERMIS

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ- ΦΟΡΕΙΣ

 1. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας
 2. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης
 3. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 4. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 5. Επιμελητηριο Κιλκις
 6. Επιμελητήριο Πέλλας
 7. Επιμελητήριο Πιερίας
 8. Επιμελητήριο Ημαθίας
 9. Επιμελητηριο Σερρων
 10. Επιμελητήριο Χαλκιδικής

ΜΕΙΚΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

 1. Ελληνοβρετανικό επιμελητήριο
 2. Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο
 3. Ελληνοιταλικό Επιμελητήριο

ΦΟΡΕΙΣ

 1. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)
 2. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
 3. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)
 4. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

 1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 2. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 3. International Hellenic University
 4. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης 
 5. Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ -ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 1. Ερευνητικοί Φορείς

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 1. Κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης-Πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κρατών ΕΕ
 2. ΕΕ πληροφοριές για Νεοφυείς επιχειρήσεις
 3. Χρηματοδοτήσεις και χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ
 4. Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη
 5. Έρευνα και καινοτομία
 6. Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ)
 7. European Entrepreneurial Region (EER)
 8. Small-Business-Act

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 1. Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης HELEXPO
 2. Αναζήτηση διεθνών εκθέσεων

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 1. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» (ΟΛΘ ΑΕ)
 2. Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»
 3. ΟΣΕ Α.Ε.