Ξεκίνησε η συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  με το Ελληνικό Κέντρο Σχεδιασμού Hellenic Design Centre  με στόχο την εφαρμογή στην  υπηρεσία μιας στάσης  –ONE STOP SHOP–  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας των σύγχρονων αρχών Σχεδιασμού. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, τα εξειδικευμένα στελέχη του Hellenic Design Centre θα μελετήσουν αφιλοκερδώς, τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και των επιχειρηματιών που θα καλύψει η υπηρεσία μίας στάσης της ΠΚΜ και  θα προτείνουν τρόπους αποτελεσματικότερου σχεδιασμού των προσφερόμενων υπηρεσιών έτσι ώστε αυτές να ολοκληρώνονται πιο σύντομα και αποδοτικά. Η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα αποτελέσει ουσιαστικά ένα ζωντανό εργαστήρι για την ανάπτυξη μίας καλής πρακτικής στον σχεδιασμό υπηρεσιών ενός Δημόσιου φορέα από το Hellenic Design Centre.
H συνεργασία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προώθηση της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας ως Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας για το 2018 και συγκεκριμένα στη 2η δράση που αφορά στην λειτουργία της ΠΚΜ ως ζωντανό εργαστήριο για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών παρέχοντας στους φορείς και στις επιχειρήσεις ένα πραγματικό περιβάλλον προκειμένου να σχεδιάσουν ή να δοκιμάσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Περισσότερες πληροφορίες τηλ. 2313319705 Μαρία Γουλάπτση.