Μήνυμα Περιφερειάρχη

Είναι εξαιρετική τιμή και επιβράβευση για εμάς το γεγονός ότι επιλέχτηκε από πολλές υποψήφιες ευρωπαϊκές Περιφέρειες η δική μας Περιφέρεια γι’ αυτή τη διάκριση. Αποτελεί αναγνώριση του σημαντικού έργου που γίνεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και του γεγονότος ότι κατορθώσαμε να είμαστε η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα σε απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων επί δυο συνεχόμενες Προγραμματικές Περιόδους.

Είναι ένα σχέδιο που δημιουργήσαμε από κάτω προς τα πάνω, με τη συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών, με ουσιαστικό λόγο και ρόλο για τους τοπικούς φορείς, τους Δήμους, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα ερευνητικά κέντρα, τα επαγγελματικά και επιστημονικά επιμελητήρια, και φυσικά τις ίδιες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία. Είναι ένα σχέδιο εξωστρεφές και δυναμικό, ένα πρωτοποριακό εγχείρημα με συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους».

Κοιτάζουμε την επόμενη ημέρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιάζουμε για την επόμενη πενταετία, με όραμα για ένα βιώσιμο επιχειρηματικό και αναπτυξιακό μοντέλο, για τη Βόρεια Ελλάδα. Ένα μοντέλο βασισμένο στην έρευνα και την καινοτομία, με βασικούς πυλώνες τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις νέες τεχνολογίες, με ενισχυμένους δεσμούς μεταξύ της βιομηχανίας, της έρευνας, της διακυβέρνησης και της κοινωνίας, με ανοιχτές προοπτικές επιτυχίας για όλους και φυσικά για τους νέους ανθρώπους, τους νέους επιστήμονες, τις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις. Στρατηγικός μας στόχος η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να είναι η πρώτη Περιφέρεια που θα βγει από την κρίση. Και ταυτόχρονα με την επίτευξη αυτού του στόχου να στείλουμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, σε όλες τις κεντρικές κυβερνήσεις της Ευρώπης το μήνυμα, ότι οι Περιφέρειες και οι Πόλεις είναι οι ατμομηχανές της ανάπτυξης του μέλλοντος κι ότι μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, πρέπει να έχουν κομβικό ρόλο τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση των πολιτικών και των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Έχετε συνηθίσει, τον τελευταίο καιρό όταν ακούτε Ελλάδα, να σκέφτεστε μνημόνια, ύφεση και μέτρα λιτότητας. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποδεικνύουμε ότι υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, η Ελλάδα της δημιουργίας, της επιχειρηματικότητας, η Ελλάδα, που αγωνίζεται και πετυχαίνει.

Η απονομή του βραβείου της Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης, αποτελεί επιστέγασμα των προσπαθειών της διοίκησης της Περιφέρειας για την ενίσχυση της ανάπτυξης στην περιοχή. Παράλληλα όμως αποτελεί και ισχυρό κίνητρο για την υλοποίηση των επόμενων βημάτων στην πορεία προς την ανάπτυξη. Το βραβείο αυτό συμβάλλει στην υλοποίηση του οράματός μας να καταστήσουμε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Κόμβο Καινοτομίας, μέσω της διατήρησης και ενδυνάμωσης του σημαντικού ανθρώπινου κεφαλαίου της, με ικανά προσόντα σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Εμβαθύνει επίσης τη συνεργασία του χώρου της γνώσης με την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτομικού περιβάλλοντος με στόχο την έξοδο από την κρίση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη βάση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας.

Αν η αρχή και ο σχεδιασμός είναι ο μισός δρόμος, η εφαρμογή και η υλοποίηση μιας πολιτικής είναι αυτή που οδηγεί στον τελικό στόχο και τα αποτελέσματα. Και θέλω σήμερα εδώ να εκφράσω ως Περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας, την ισχυρή και αδιαπραγμάτευτη βούλησή μου να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας, να ανοίξουμε δρόμους και να χτίσουμε γέφυρες συνεργασίας, να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις, να κατακτήσουμε στόχους, να αλλάξουμε νοοτροπίες και να στηρίξουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα.