ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Θεσμός

Ο Θεσμός

Η «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» αποτελεί εγχείρημα που αναδεικνύει και βραβεύει περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαιρετικές και καινοτόμες επιχειρηματικές στρατηγικές, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους. Οι περιφέρειες με το πιο αξιόπιστο, μακρόπνοο και ελπιδοφόρο σχέδιο λαμβάνουν τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας για ένα συγκεκριμένο έτος.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται μεταξύ των τριών περιφερειών της Ευρώπης που αναδείχθηκε ως «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2018» για το έργο της, τις εξαιρετικές της στρατηγικές και την προσήλωσή της στην τόνωση της επιχειρηματικότητας στην επικράτειά της. Το βραβείο ενίσχυσε το κύρος και την αξιοπιστία της Περιφέρειας και ανέδειξε το σύνολο των δράσεων που υλοποιεί για την ενίσχυση της Καινοτομίας, της Ανταγωνιστικότητας, της Έρευνας, της Συνεργασίας και της Δημιουργίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 198, ΤΚ 54655
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+30 2313 319790    +30 2313 319705
+30 2313 319295    +30 6945 493707

eer@pkm.gov.gr

10 + 6 =